logo
Innovation

Vi bruger mere tid på nytænkning end vanetænkning.


Vi er en udviklingsorienteret virksomhed, som til stadighed søger at udvikle os, så vi fortsat kan skabe arbejdspladser og merværdi for alle.

Selv om vi har mange års erfaring, betyder det ikke, at vi løser opgaverne, som vi altid har gjort. Tværtimod giver erfaringen os frihed til at søge at finde nye muligheder i løsningen af en opgave, og vi er altid åbne for at løse eventuelle problemer på en ny måde. For eksempel ved at inddrage ny viden eller vores faguddannede personale.
Vi søger til stadighed at udvikle os, så vi fortsat kan skabe arbejdspladser og merværdi
Gør noget - Vi er en del af hjertestarter netværket

2011 Copyright Bo Michelsen A/S • Ribelandevej 37, 6270 Tønder • Tlf. 74 72 37 70 • mail@bomichelsen.dk